Arkiv för september, 2011

Visa rött kort om arbetsmiljölagens spelregler åsidosätts inom primärvård och akutsjukvård.

29 september, 2011

Enligt arbetsmiljölagen får du inte bli sjuk eller skadad till följd av förhållandena på arbetet. I Sverige har vi långtgående regler för hur arbetsmiljöförhållandena ska vara utformade. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar arbetsgivarens ansvar samt rätten för de anställda att delta i utformning och uppläggning av arbetet. Skyddsombuden har särskilda befogenheter inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljön har bedömts så viktig […]

Postat i Efvas artiklar Inga kommentarer »