Arkiv för mars, 2012

Enligt lagen får jobbet aldrig göra dig sjuk

8 mars, 2012

2012-02-20 Enligt arbetsmiljölagen får du inte skadas eller bli sjuk av ditt arbete. Sverige har en omfattande och långt gående arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljökraven är glasklara. Du som arbetstagare får inte utsättas för risker och brister som kan leda till ohälsa och olycksfall. Varje arbetsgivare har ett skyddsansvar för arbetstagarna och kan avkrävas ett straffansvar vid inträffade […]

Postat i Publicerat om Efva Inga kommentarer »

Arbetsmiljöprojekt första kvartalet 2012

8 mars, 2012

Uppbyggnad av styrande dokument för ett systematiskt arbetsmiljöarbete vid ett medelstort företag inom byggbranschen. Rutiner för undersökningar av arbetsmiljöförhållanden, metoder för riskbedömning, upprättande av åtgärdsplaner, formulering av arbetsmiljöpolicy, kontroll av kunskapsbehov och uppgiftsfördelning. Ytterligare dokument; hur synliggör vi arbetsmiljön i det dagliga arbetet, samverkan, skyddsombudets roll, åtgärder att vidtagna åtgärder får önskad effekt.

Postat i Uppdrag Inga kommentarer »

Arbetsmiljöutbildningar första kvartalet 2012

8 mars, 2012

En grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och arbetsledare Chefens juridiska ansvar. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och en särskild fördjupning av chefernas skyddsansvar och straffansvar. Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi första hjälpen och krisstöd, användning av arbetsutrustning, regler för arbetsanpassning och rehabilitering. Kartläggning av risker och brister i arbetsmiljön, konsekvensbedömningar, riskanalyser för att förebygga ohälsa och […]

Postat i Uppdrag Inga kommentarer »