Arbetsmiljöprojekt första kvartalet 2012

Uppbyggnad av styrande dokument för ett systematiskt arbetsmiljöarbete vid ett medelstort företag inom byggbranschen.

Rutiner för undersökningar av arbetsmiljöförhållanden,

metoder för riskbedömning,

upprättande av åtgärdsplaner,

formulering av arbetsmiljöpolicy,

kontroll av kunskapsbehov och uppgiftsfördelning.

Ytterligare dokument;

hur synliggör vi arbetsmiljön i det dagliga arbetet,

samverkan,

skyddsombudets roll,

åtgärder att vidtagna åtgärder får önskad effekt.

Lämna en kommentar