Arbetsmiljöutbildningar första kvartalet 2012

En grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och arbetsledare

Chefens juridiska ansvar.

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och en särskild fördjupning av chefernas skyddsansvar och straffansvar.

Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt

arbetsmiljöarbete,

belastningsergonomi

första hjälpen och krisstöd,

användning av arbetsutrustning,

regler för arbetsanpassning och rehabilitering.

Kartläggning av risker och brister i arbetsmiljön, konsekvensbedömningar,

riskanalyser för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Lämna en kommentar