Efvas artiklar

Arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar inom byggbranschen

Postat av den 13 januari, 2013 klockan 6:31 e m

Det inträffar ett högt antal arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar inom byggbranschen. Byggnadsarbetare skadas eller förolyckas, på sina arbeten. Skälet är ofta risker och brister i arbetsmiljön. Byggnadsarbetare slits ut därför att tunga lyft och ergonomiskt ogynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser förekommer frekvent. Långa sjukskrivningar, ofta livslångt lidande och tidig pensionering drabbar individen. Alla arbetsplatser ska bedriva ett […]

Visa rött kort om arbetsmiljölagens spelregler åsidosätts inom primärvård och akutsjukvård.

Postat av den 29 september, 2011 klockan 6:22 f m

Enligt arbetsmiljölagen får du inte bli sjuk eller skadad till följd av förhållandena på arbetet. I Sverige har vi långtgående regler för hur arbetsmiljöförhållandena ska vara utformade. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar arbetsgivarens ansvar samt rätten för de anställda att delta i utformning och uppläggning av arbetet. Skyddsombuden har särskilda befogenheter inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljön har bedömts så viktig […]

Välkommen granskning av vården

Postat av den 16 juli, 2010 klockan 10:47 f m

Under hösten 2010 kommer Arbetsmiljöverket att inspekteras akutsjukhusen i landet. Den statliga myndigheten ska inrikta sin tillsyn på arbetsmiljöproblem i samband med högt patienttryck och vid överbeläggningar. Arbetsmiljöverket informerade om detta beslut i början av juni och bakgrund till tillsynen är att arbetsbelastningen inom akutsjukvården ökat under hela 2000-talet och resulterat i svåra arbetsförhållanden inom […]

Nya artiklar inom kort

Postat av den 19 april, 2010 klockan 5:34 f m

Här kommer jag att publicera nya artiklar inom kort.