Publicerat om Efva

Hon vill att cheferna jobbar på jourtid Dagens Medicin 2017-02-07

Postat av den 11 mars, 2017 klockan 2:26 e m

Det går inte att rymma undan arbetsmiljöansvaret, anser tidigare arbetsmiljöinspektören Efva Åström. Hon vill att chefer jobbar både kvällar och helger För två år sedan fick Efva Åström i uppdrag av Landstinget Västernorrland att kartlägga och analysera situationer med hög arbetsbelastning på länets tre sjukhus. Hon intervjuade enhetschefer och skyddsombud och kom bland annat fram […]

Efva Åström om situationen i Socialförvaltningen i Sundsvall.

Postat av den 5 februari, 2015 klockan 12:58 e m

Ett extremt allvarligt läge”. Så säger arbetsmiljöspecialisten och tidigare politikern Efva Åström om situationen i Socialförvaltningen i Sundsvall. Hon menar att både politikerna och kommundirektören måste agera snabbt. – Jag uppfattar det som extremt allvarligt. Det rör ju oss alla. Vi måste ha en socialförvaltning som fungerar dygnet runt. Det här skapar ju oro förstås. […]

Riskbedömare av rang; artikel i ST 2013-03-19

Postat av den 9 april, 2013 klockan 9:14 f m

Lillhällom, Bergsåker Som ledamot i socialnämnden är Efva Åström just nu delaktig i ett tufft uppdrag: Att spara över hundra miljoner kronor de närmaste åren. Kostnader ska passa tilldelade ekonomiska ramar. Den sociala välfärden och medarbetarnas goda arbetsmiljöförhållanden måste fredas i denna förändringsprocess, fastslår hon. – Att utveckla och samtidigt bromsa är i och för […]

Enligt lagen får jobbet aldrig göra dig sjuk

Postat av den 8 mars, 2012 klockan 4:36 e m

2012-02-20 Enligt arbetsmiljölagen får du inte skadas eller bli sjuk av ditt arbete. Sverige har en omfattande och långt gående arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljökraven är glasklara. Du som arbetstagare får inte utsättas för risker och brister som kan leda till ohälsa och olycksfall. Varje arbetsgivare har ett skyddsansvar för arbetstagarna och kan avkrävas ett straffansvar vid inträffade […]

Skandal att inte ens utreda nedläggning av ett sjukhus

Postat av den 24 oktober, 2010 klockan 6:21 e m

 2010-04-10            Genomförandet av en omfattande neddragning av resurser för länssjukvårdens verksamhet pågår vid Sundsvalls sjukhus. Landstingets ledning har valt att benämna detta en omställningsprocess. Länssjukhusets verksamhet ska ställas om. Målet med omställningen är att skapa ordning i landstingsekonomin. Medlet är en förminskad verksamhet som väntas ha bruk för avsevärt färre anställda. Landstingsrådet har på ST:s […]

Oro när nytt system införs

Postat av den 19 april, 2010 klockan 6:01 f m

Publicerad 2009-04-09 i IT i vården, Författare Maria Wärngård ”Införandet av journalsystemet Systeamcross väcker oro för patientsäkerheten vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Läkarna har vänt sig till både landstingspolitiker och myndigheter för att stoppa systemet. Maria Strandberg, läkarsamordnare på medicinkliniken vid Länssjukhuset  Sundsvall-Härnö­sand är en av många läkare som oroas för att det nya journal­systemet Systeamcross kan leda […]

Arbetsmiljön måste bedömas vid varsel

Postat av den 19 april, 2010 klockan 5:42 f m

Publicerat i Suntliv.nu 2009-04-22, Författare Michael Nyhaga ”Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste arbetsgivaren bedöma neddragningarnas konsekvenser – innan de minskar personalstyrkan. Varselnivån är den högsta sedan nittiotalets krisår, enligt Arbetsförmedlingen. Än så länge har industrin drabbats mest, men det är också en hel del varsel i kommuner och landsting. – Det finns historiskt sett en spridningskedja […]

Efvas råd stärker facket

Postat av den 17 april, 2010 klockan 9:32 f m

Publicerad 2010-02-25 i Tidningen Vårdfacket, författare Kaj Nyman ”Vårdförbundet och de andra facken på Sundsvalls sjukhus såg sig om efter nya sätt att hävda arbetsmiljö och patientsäkerhet. Ögonen föll på Efva Åström, nypensionerad arbets-miljöinspektör. På fredagen vred och vände huvudskyddsombuden på frågan om hur de skulle kunna jobba vidare mot de drastiska nedskärningarna på Sundsvalls […]

Skyddsombuden kan agera mot nedskärningarna

Postat av den 17 april, 2010 klockan 9:25 f m

Publicerad i Sundsvalls Tidning, 2010-01-24 av Ove Öst ”När massuppsägningar på Sundsvalls sjukhus ska drivas igenom kan personalen hämta hjälp i arbetsmiljölagstiftningen. – Skyddsombuden är oerhört viktiga i den här processen, säger Efva Åström, pensionerad arbetsmiljöinspektör. Patienternas vårdmiljö och personalens arbetsmiljö är som kommunicerande kärl menar Efva Åström. Och i den omskakande process som sjukhuset […]

Åström varnar för rysk roulette

Postat av den 17 april, 2010 klockan 9:19 f m

Publicerad i Sundsvalls Tidning, 2010-01-24, författare Ove Öst. ”Före detta arbetsmiljöinspektören Efva Åström oroas starkt över både patientsäkerheten och personalens hälsa på Sundsvalls sjukhus. – Det är inte tillåtet att låta personalen spela rysk roulette med hälsan som insats, säger Åström. Numera är Efva Åström nybliven pensionär, men hon reagerade starkt när hon fick reda […]