Uppdrag

Kartläggning av hög arbetsbelastning på Landstinget Västernorrlands tre sjukhus

Postat av den 11 mars, 2017 klockan 2:36 e m

2015 uppdrag av Landstinget Västernorrland att kartlägga och analysera situationer med hög arbetsbelastning på länets tre sjukhus. Hon intervjuade enhetschefer och skyddsombud och kom bland annat fram till att cheferna behövde vara mer närvarande på sjukhusen.

Arbetsmiljöprojekt första kvartalet 2012

Postat av den 8 mars, 2012 klockan 4:00 e m

Uppbyggnad av styrande dokument för ett systematiskt arbetsmiljöarbete vid ett medelstort företag inom byggbranschen. Rutiner för undersökningar av arbetsmiljöförhållanden, metoder för riskbedömning, upprättande av åtgärdsplaner, formulering av arbetsmiljöpolicy, kontroll av kunskapsbehov och uppgiftsfördelning. Ytterligare dokument; hur synliggör vi arbetsmiljön i det dagliga arbetet, samverkan, skyddsombudets roll, åtgärder att vidtagna åtgärder får önskad effekt.

Arbetsmiljöutbildningar första kvartalet 2012

Postat av den 8 mars, 2012 klockan 3:42 e m

En grundutbildning i arbetsmiljö för chefer och arbetsledare Chefens juridiska ansvar. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen och en särskild fördjupning av chefernas skyddsansvar och straffansvar. Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi första hjälpen och krisstöd, användning av arbetsutrustning, regler för arbetsanpassning och rehabilitering. Kartläggning av risker och brister i arbetsmiljön, konsekvensbedömningar, riskanalyser för att förebygga ohälsa och […]