Efva Åström om situationen i Socialförvaltningen i Sundsvall.

Ett extremt allvarligt läge”. Så säger arbetsmiljöspecialisten och tidigare politikern Efva Åström om situationen i Socialförvaltningen i Sundsvall.

Hon menar att både politikerna och kommundirektören måste agera snabbt.

– Jag uppfattar det som extremt allvarligt. Det rör ju oss alla. Vi måste ha en socialförvaltning som fungerar dygnet runt. Det här skapar ju oro förstås. Om personalen som jobbar i verksamheten inte kan utföra sina uppdrag på ett sätt som motsvarar lagstiftningen. Då kan det inte bli allvarligare tycker jag. Det är allvarligt både för omsorgen man ska ge och för den egna arbetsmiljön, säger Efva Åström tidigare moderat politiker i just socialnämnden.

Dysfunktionell organisation

Nu har hon lämnat partiet och de politiska uppdragen. Hon satt i fyra år i socialnämnden och är väl medveten om den stora ekonomiska pressen. Hon har tidigare jobbat 20 år på Arbetsmiljöverket och jobbar i dag som konsult i arbetsmiljöfrågor. Hon menar att signalerna från personalen vittnar om en organisation i gungning.

– Det klart att det  blir jobbigt psykosocialt om alla är stressade. Det blir konkurrens. Det är sånt som uppstår i en organisation som inte mår bra, säger Efva Åström.

Ingen ”intern angelägenhet”

Det yttersta ansvaret för situationen har den högsta tjänstemannen, kommundirektör Stefan Söderlund säger hon. Men hon betonar också politikernas ansvar. Det är de som ska göra prioriteringarna och fördela resurserna. Och hon är mycket förvånad över att den nya ordföranden i socialnämnden Malin Larsson sagt till Mittnytt att det hela är en ”intern angelägenhet”.

– Jag ser den inte som en intern angelägenhet om man kallar verksamheten  för Titanicliknande. Då är det ju ytterst nära att verksamheten kollapsar. Då måste man ju naturligtvis gå vidare till de som har makt och medel och det är ju via den politiska ledningen som får gå till kommunfullmäktige som kan omfördela resurser om det är det som behövs, säger Efva Åström.

Fortsatt förtroende

Kommundirektören i Sundsvall säger också själv att han bär det yttersta ansvaret för en fungerande organisation. Han har fortsatt förtroende för socialdirektör Torbjörn Stark. Trots den allvarliga kritiken från personalen.

– Jaarå, det har jag, säger kommundirektör Stefan Söderlund.

Samtidigt betonar han att förvaltningschefen har ett stort ansvar.

– Alla förvaltningschefer har ett stort ansvar för att få verksamheten att fungera, säger kommundirektören.

Lätt att söka syndabockar

Efva Åström menar att det är viktigt att kommunen nu undersöker roten till problemen och försöker göra något snabbt. Men hon säger samtidigt att det kanske inte är så enkelt som att skilja någon ansvarig från sin tjänst.

– Kränkande särbehandling har nästan uteslutande sin rot i att det är en haltande organisation som man inte känner sig hemma i och då blir det väldigt viktigt att hitta syndabockar. Men det här är ett allvarligt symptom. Och det man måste göra nu är att utröna varför har det blivit som det blivit och vad behöver man göra snabbt nu?

Känner ansvar

Samtidigt har Efva Åström varit en av de ansvariga politikerna för verksamheten i socialförvaltningen. Och hon medger att hon känner ett visst ansvar för situationen.

– Det är klart att jag gör. Även om jag satt som fritidspolitiker känner jag ett stort ansvar. Man vill ju gärna lämna en verksamhet och känna att man lyckats, säger Efva Åström.


Lämna en kommentar