Enligt lagen får jobbet aldrig göra dig sjuk

2012-02-20

Enligt arbetsmiljölagen får du inte skadas eller bli sjuk av ditt arbete.

Sverige har en omfattande och långt gående arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljökraven är glasklara. Du som arbetstagare får inte utsättas för risker och brister som kan leda till ohälsa och olycksfall.

Varje arbetsgivare har ett skyddsansvar för arbetstagarna och kan avkrävas ett straffansvar vid inträffade olycksfall eller arbetsmiljörelaterad ohälsa.

Undermåliga arbetsmiljöförhållanden ska under inga omständigheter accepteras.

Den 15 februari kunde vi läsa i ST både reportage och debattinlägg om en arbetsmiljö som resulterat i ett vitesföreläggande och om planerade neddragningar, som väcker skarp kritik från vårdpersonal:

– hög arbetsbelastning vid länssjukhusets enhet för strokevård.

– läkare inom primärvård som ser en försämrad vårdkvalité och risker för egna hälsan, som effekt av planer på minskade resurser.

– distriktssköterskor som efter minskande resurser i verksamheten, inte förmår öka och förbättra utbudet av hälsa och sjukvård på sin vårdcentral

– många slits ut i förtid inom vård och omsorg på grund av högt tempo och hög arbetsbelastning

Det finns ingen skyldighet att acceptera en dålig arbetsmiljö. Arbetsgivarens oförmåga att skapa goda arbetsmiljöförhållanden eller arbetsgivarens bristande betalningsförmåga får inte resultera i en dålig arbetsmiljö.

Så, kom i gång med att ta initiativ, inhämta kunskap om arbetsmiljöreglerna och se till att de används i arbetet för en bättre arbetsmiljö.

Kunskap inger som bekant makt. Genom att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna, undersöka och identifiera konsekvenser av förändringsplaner, kan negativa effekter avslöjas i sin linda och planeras bort innan de sätter käppar i hjulet för en acceptabel arbetsmiljö.

Efva Åström

Före detta arbetsmiljöinspektör

Lämna en kommentar