Kartläggning av hög arbetsbelastning på Landstinget Västernorrlands tre sjukhus

2015 uppdrag av Landstinget Västernorrland att kartlägga och analysera situationer med hög arbetsbelastning på länets tre sjukhus. Hon intervjuade enhetschefer och skyddsombud och kom bland annat fram till att cheferna behövde vara mer närvarande på sjukhusen.

Lämna en kommentar