Riskbedömare av rang; artikel i ST 2013-03-19

Lillhällom, Bergsåker

Som ledamot i socialnämnden är Efva Åström just nu delaktig i ett tufft uppdrag: Att spara över hundra miljoner kronor de närmaste åren. Kostnader ska passa tilldelade ekonomiska ramar. Den sociala välfärden och medarbetarnas goda arbetsmiljöförhållanden måste fredas i denna förändringsprocess, fastslår hon.
– Att utveckla och samtidigt bromsa är i och för sig inte så sällan förekommande, men får inte skapa negativa konsekvenser för medborgare och medarbetare. Ett arbete som kräver sin man och sin kvinna.

Ett osäkert politiskt maktläge råder som bekant i Sundsvalls kommun. Den styrande borgerliga koalitionen har att hålla sig till oppositionens budget, och dagen efter Efva Åströms 70-årsdag ska beslut tas om ett sparkrav som kan komma att påverka många människors livssituation.

Efter sina många yrkesår är Efva luttrad, hon har lärt sig maktspelets mekanismer. Det är månne lättare för en avgående politiker att bli ihågkommen för ett flott sport- eller teaterbygge än att minnas den politiker som faktiskt förverkligade valfrihet inom vård och omsorg och som satt generös nattbemanning på vårdhem på kartan inom sin kommun.

Viktigt att lyssna och se

Vad är det då som lockar att gå in i svåra politiska uppgifter och val? Hon kunde ju lika gärna säga tack och hej och följa sin man in i ett betydligt bekvämare pensionärsliv.

– Njae, jag gillar att ha makt, att betyda något. Och uppdragen tar inte mer än någon dag i veckan. Dessutom är jag lite orolig inför att gå i pension. Att sy hästhuvud i korsstygn är inte ”jag”. Jag vill vara med och påverka.

Efva framhåller förmågor som är värdefulla i sammanhang där olika intressen hävdas och ska rankas. Den att lyssna på människor och att se dem.

– Jag tror faktiskt att jag är duktigare på att lyssna än att tala, och att studera människor har blivit ett stort intresse. Man lär sig så mycket.

Riskabelt att pruta

Hennes bakgrund som skyddsombud med rätt att stoppa farligt arbete och inspektör på Arbetsmiljöverket kan nog upplevas som både tillgång och belastning. Insikterna i olika tvingande lagar och förordningar är nämligen goda. Arbetsmiljöfrågor har i dåliga tider en tendens att bli behandlade som något man kan pruta på. Men lagen följer inte konjunkturcykler.

– Det är lätt att komma fram till att man till exempel ska skjuta upp ventilationsbygget för att man inte har råd, vilket kan bli dyrt i slutänden. Folk kan bli sjuka och det är både kostsamt och kan leda till personlig katastrof, säger Efva och ger ett underlag för hur det bör fungera:

– För att skapa och vidmakthålla en god arbetsmiljö krävs kunskap och samverkan. Chefen är den viktigaste kuggen i arbetsmiljöarbetet, personen visar med kunskap och intresse hur arbetsmiljöförhållandena ska vara. Skyddsombud och övriga arbetstagare bidrar i denna samverkan med sina kunskaper och erfarenheter.

Startade eget vid 67

I 25 år jobbade Efva som biomedicinsk analytiker vid Sundsvalls sjukhus. Ett kanske oväntat yrkesval med tanke på att hon beskriver sig som den som tvättade händerna mest av alla i sin ungdom, och att hon var rädd för sjukdomar.

– Men jag jobbade på avdelningen för klinisk kemi och det var en renlig arbetsplats där jag kände mig trygg.

Som skyddsombud för sin avdelning och sedan alla Vårdförbundets medlemmar i Västernorrland har hon sett en hel del på området. Hon har till exempel varit med om att stoppa fetmaoperationer på grund av bristande lyftanordningar och att ta fram centimeterspecificerade ergonomikrav för gynnsamma arbetsställningar.

Arbetet har varit så intressant att hon i samband med deltidspensioneringen vid 67 beslöt sig för att starta eget i riskanalysbranschen. Och intresset för samhällsutveckling i allmänhet medförde att hon efter landstings- och kommunalvalen 2010, tog plats i respektive fullmäktigegrupp för Moderaterna.

– En befriande tanke är att jag är i min fulla rätt, oavsett ålder, att reagera och agera i samhällsliv och debatt. Den tanken vilar jag i, säger Efva Åström.

FAKTA

”Ögonkontakt är mycket viktigt”

Namn: Efva Åström.

Fyller: 70 år den 19 mars.

Bor: Villa i Lillhällom, Bergsåker. ”Jag är född i Sundsbruk och uppvuxen i Sundsvalls kommun och har inte flyttat nämnvärt på 70 år”.

Gör: Pensionär på deltid. Arbetsmiljöuppdrag i egen konsultfirma. Ordinarie ledamot i socialnämnden och vice ordförande för familje- och individomsorgen. Ordinarie moderat ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i landstingsfullmäktige.

Familj: Maken Tommy, vuxna barnen Lena, Hans och Tony, fem barnbarn mellan ett och 18 år; Arvid, Viktor, Frida, Linnéa, Robin.

Intressen: Cykla, promenera, åka skidor, segelbåten i Juniskär, fjällstugan i Enafors mellan Åre och Storlien, astrologi. ”Jag är inte så fanatisk i mitt motionerande som det kan framstå”.

Ser: Tv-serien Molander. ”Och människor – ögonkontakt är mycket viktigt.”

Läser: Deckare. ”Johan Theorins böcker är underbara och han beskriver ofta vad som händer i offrens familjer, jag gillar särskilt Skumtimmen och Nattfåk”.

Hör: Opera. Elvis och Tommy Steele. ”Jag såg Carmen live i Stockholm för ett tag sedan och även hon gjorde en riskbedömning kring kärlek och konsekvens. Carmen använde sin kortlek, såg med hjälp av sina kort att valet av kärleken skulle leda till ond bråd död. Hon tog konsekvensen och operan fick ett tragiskt slut. Fast föreställningen var fantastisk”.

Om att fylla 70: ”Jag har aldrig fyllt så mycket tidigare. När jag fyllde 40 och 50 tyckte jag att det var mycket, men när jag blev 41 respektive 51 så återgick allt till det normala”.

Firar: ”Jag har förstått att en överraskning väntar. Men det är socialnämnd den 20 mars, så firandet blir nog inte så långt bort.

Lämna en kommentar