Tjänster

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Jag erbjuder allmän rådgivning inom arbetsmiljöområdet. Ger inblickar över hur tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket granskar arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete, myndighetsaspekten på arbetsmiljöarbete med utgångspunkt från arbetsmiljölagstiftningen/ arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Ni får hjälp med att starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för årlig uppföljning, metoder för kartläggning och bedömning av risker och brister inom arbetsmiljöområdet , riskbedömning, konsekvensanalys och en handlingsplan. Råd inom rehabiliteringsområdet, utbildning inom arbetsmiljöområdet, stöd och handledning vid arbetsskadeutredningar och arbetsolyckor.

En god arbetsmiljö skall löna sig för både arbetsgivare men även innebära ett friskare och roligare arbetsliv för arbetstagarna!

Det är ofta ganska enkla metoder som kan göra snabba förbättringar.

Bilden här intill visar det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, som leder till en arbetsmiljö som gynnar alla.